PARK SAMOCHODOWY ON-LINE – Odkryj nowe perspektywy

W systemie AUTOBSERWACJA pojazdy Twojej floty są dostępne nieprzerwanie on-line. Otwierają się dla Ciebie zupełnie nowe możliwości:

Więcej mocy dzięki elastyczności

Man on peak of mountain.Stała dostępność wszystkich pozycji pojazdu pozwala na natychmiastową reakcję na spontaniczne czy nagłe zamówienia, wezwania do pomocy, opóźnienia wynikłe ze zmiany trasy i zakłóceń w ruchu. Powoduje to znaczne zwiększoną wydajność twojej floty.

Większa wydajność dzięki integracji

Z AUTOBSERWACJA każdy z twoich pojazdów staje się częścią twojego planu logistycznego. Zmniejsz wysiłek swój, kierowcy i pracowników biurowych, unikając papierkowej roboty i ręcznego wprowadzania danych. Planowanie i rozliczanie transportu stanie się łatwiejsze i bardziej wydajne, jeśli Twój system logistyczny bezpośrednio uzyska dostęp do danych historycznych z systemu AUTOBSERWACJA.

Większa lojalność klientów dzięki przejrzystości

Zaangażuj klientów i partnerów biznesowych. Daj swojemu klientowi tymczasowe prawa dostępu do danych pozycji pojazdu, który jest w drodze do niego. W ten sposób oczekujący klient może oszacować z wyprzedzeniem, z dokładnością do kilku minut, dokładnie kiedy może się spodziewać przybycia transportu ze swoimi towarami. Twoi klienci będą Ci wdzięczni za większą lojalność. Staniesz się jeszcze bardziej wiarygodny dla swoich partnerów biznesowych.