OCHRONA KIEROWCY, POJAZDU I ŁADUNKU

Tutaj chodzi o Twoją własność.

Car thiefOd niepamiętnych czasów podróżni byli nie tylko narażeni na wiele niedogodności, ale także zawsze na wysokie ryzyko. Z konieczności mieli coś przydatnego i cennego dla nich, byli w dziwnym, niebezpiecznym otoczeniu. To zawsze przyciągało złodziei i rabusiów.

Na szczęście dzisiejsze podróże stały sie o wiele przyjemniejsze i bezpieczniejsze. Niemniej jednak, wraz z pojazdem, ładunkiem lub pojazdami wewnątrzzakładowymi, znaczna wartość pieniężna jest wciąż jest zagrożona. Kradzieże samochodów i rabunki na parkingach od dawna są elementem każdej statystyki policyjnej.

Dzięki AUTOBSERWACJA możesz zabezpieczyć się na kilka sposobów:

  • Wyposaż swój pojazd w przycisk alarmu AUTOBSERWACJA. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje natychmiastowe powiadomienie e-mailem lub SMS-em do Ciebie lub firmy ochroniarskiej.

  • W portalu śledzącym istnieje możliwość skonfigurowania predefiniowanych obszarów ograniczonego poruszania się pojazdów w celu uzyskania powiadomienia e-mailem lub SMS-em, w razie ich opuszczenia lub wjazdu do nich. W ten sposób można natychmiast wykryć kradzież pojazdu i szybko podjąć środki zaradcze.

  • W razie kradzieży możesz śledzić lokalizację swego pojazdu na żywo w portalu śledzenia AUTOBSERWACJA i udostępnić go policji. Dzięki systemowi AUTOBSERWACJA, zostało ponownie znalezionych kilka skradzionych wcześniej pojazdów, a sprawcy zostali schwytani.

Rejestrator GPS AUTOBSERWACJA jest na stałe zamontowany w pojeździe, najczęściej pod osłonami pojazdu. Jest mały, dyskretny i trudny do znalezienia przez złodziei.

Weź odpowiedzialność

Kapitał ludzki nie może być wyrażony w wartości pieniężnej, ale większość właścicieli firm jest świadoma ludzkiej wartości. Za pomocą przycisku alarmowego AUTOBSERWACJA, można zapewnić kierowcom najlepszą możliwą pomoc techniczną w razie potrzeby . Jednocześnie chronisz swoją firmę przed ewentualnymi późniejszymi roszczeniami o odszkodowanie.